część 1 dane adresowe szkoły/placówki/pracodawcy

nazwa instytucji
ulica numer
kod pocztowy
miejscowość
imię i nazwisko
dyrektora/właściciela

telefon
fax
identyfikator OKE
(jeśli instytucja posiada)

e-mail
typ instytucji

część 2 dane o kształceniu

zawód 1

nazwa zawodu
nazwa kwalifikacji 1: termin*:
nazwa kwalifikacji 2: termin*:
nazwa kwalifikacji 3: termin*:
liczba uczniów/słuchaczy
*przewidywany termin zakończenia kształcenia

zawód 2

nazwa zawodu
nazwa kwalifikacji 1: termin*:
nazwa kwalifikacji 2: termin*:
nazwa kwalifikacji 3: termin*:
liczba uczniów/słuchaczy
*przewidywany termin zakończenia kształcenia

zawód 3

nazwa zawodu
nazwa kwalifikacji 1: termin*:
nazwa kwalifikacji 2: termin*:
nazwa kwalifikacji 3: termin*:
liczba uczniów/słuchaczy
*przewidywany termin zakończenia kształcenia

zawód 4

nazwa zawodu
nazwa kwalifikacji 1: termin*:
nazwa kwalifikacji 2: termin*:
nazwa kwalifikacji 3: termin*:
liczba uczniów/słuchaczy
*przewidywany termin zakończenia kształcenia

zawód 5

nazwa zawodu
nazwa kwalifikacji 1: termin*:
nazwa kwalifikacji 2: termin*:
nazwa kwalifikacji 3: termin*:
liczba uczniów/słuchaczy
*przewidywany termin zakończenia kształcenia

zawód 6

nazwa zawodu
nazwa kwalifikacji 1: termin*:
nazwa kwalifikacji 2: termin*:
nazwa kwalifikacji 3: termin*:
liczba uczniów/słuchaczy
*przewidywany termin zakończenia kształcenia

zawód 7

nazwa zawodu
nazwa kwalifikacji 1: termin*:
nazwa kwalifikacji 2: termin*:
nazwa kwalifikacji 3: termin*:
liczba uczniów/słuchaczy
*przewidywany termin zakończenia kształcenia

zawód 8

nazwa zawodu
nazwa kwalifikacji 1: termin*:
nazwa kwalifikacji 2: termin*:
nazwa kwalifikacji 3: termin*:
liczba uczniów/słuchaczy
*przewidywany termin zakończenia kształcenia

zawód 9

nazwa zawodu
nazwa kwalifikacji 1: termin*:
nazwa kwalifikacji 2: termin*:
nazwa kwalifikacji 3: termin*:
liczba uczniów/słuchaczy
*przewidywany termin zakończenia kształcenia

zawód 10

nazwa zawodu
nazwa kwalifikacji 1: termin*:
nazwa kwalifikacji 2: termin*:
nazwa kwalifikacji 3: termin*:
liczba uczniów/słuchaczy
*przewidywany termin zakończenia kształcenia