wgląd do pracy egzaminacyjnej
weryfikacja sumy punktów