logo

ZAŁĄCZNIK 26a - ONLINE
OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁODZI

Opis

Zapraszamy do elektronicznego wypełnienia załącznika 26a.

Został on przygotowany, aby ułatwić przesłanie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi załącznika 26a, który jest wymagany od osób wnoszących opłatę za egzamin maturalny. Wypełnienie załącznika:

  • w sekcji 1 (dane osobowe) do załącznika wpisujemy dane osobowe i adresowe.
  • w sekcji 2 (szkoła) wpisujemy dane szkoły,
  • w sekcji 3 (deklaracja płatności) wybieramy część egzaminu (pisemny/ustny), przedmiot oraz poziom. W ten sposób deklarujemy, za jaki egzamin wnosimy opłatę. Opłata za jeden egzamin wynosi 50 zł,
  • Jeśli chcemy wnieść opłatę za kolejny egzamin, klikamy przycisk „dodaj kolejny egzamin” i powtarzamy czynności opisane w sekcji 3 (nie należy powtarzać czynności z sekcji 1 i 2!),
  • Po zakończeniu wypełniania załącznika 26a klikamy przycisk „wyślij zgłoszenie”,
  • Po jego kliknięciu pojawi się wypełniony załącznik 26a,
  • Załącznik 26a jest gotowy do wydruku (należy użyć przycisku „drukuj”),
  • Jeśli aktualnie komputer lub inne urządzenie (tablet, smartfon) nie jest podłączony do drukarki, to załącznik 26a może zostać wydrukowany w dowolnym momencie. Został on bowiem wysłany na wpisany w załączniku adres e-mail,
  • Po wydrukowaniu załącznika 26a należy go podpisać, a następnie wysłać pocztą na adres OKE w Łodzi wraz z dołączonym dowodem wpłaty. Dopiero oba te dokumenty (załącznik 26a oraz dowód wpłaty) stanowią komplet.
  • Opłaty należy dokonywać na numer konta: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000
Uwaga:

Opłaty za egzamin maturalny należy wnosić w terminie od 1 stycznia do 7 lutego 2018 r. Po tym terminie opłaty nie będą przyjmowane.
W wypadku wątpliwości, co do ilości „podejść” do egzaminu maturalnego, istnieje możliwość sprawdzenia historii zdającego. Możliwość taką posiada dyrektor szkoły macierzystej, który powinien udostępnić – na prośbę zdającego – odpowiednie dane.

Dane Osobowe

Szkoła
Deklaracja płatności
część przedmiot poziom